29.9.03

Hvad er et digt? En meget forsigtig definition kunne være: Noget er et digt, hvis forfatteren til det siger, at det er et digt. Det lyder i hvert fald i de her post-duchampske tider som en forsigtig definition, selv om nogen sikkert ville sige, at den er håbløst bred og upræcis.
Hvad nu hvis nogen sagde, at det her er et digt?Det må være hvad Johannes L Madsen påstod, da han sendte den her formel for den magnetiske fluxenergi (målt i hvilke enheder??) til tidsskriftet Lyriks særnummer fra 1989 om "fynsk lyrik". Der står det, side om side med Viggo Madsen, Klaus Rifbjerg og mange andre. Der findes efter sigende masser af den slags formler blandt hans efterladte papirer, men de er ikke kommet med i JLM. Hvorfor mon?

28.9.03

YDMYGST

Kære forfatter. Kære redaktør. Kære offentlighed
Jeg tog fejl. Jeg undskylder ydmygt. Kære forfatter. Tak for dit brev, hvor du omhyggeligt opregner alle de misforståelser, min anmeldelse af din nye bog indeholdt. Nu kan jeg se, hvor nødvendigt det var, at din metrik brød alle kendte love, at dine grammatiske særheder ikke var tilfældige, og at dine metaforer hang sammen på en hidtil uset måde.
Kære redaktør. Jeg har svigtet, jeg har bragt skam over bladet, jeg har misbrugt din tillid, jeg har udvist fatal mangel på dømmekraft, undskyld.
Kære offentlighed. Jeg har vildledt jer, min eneste undskyldning er min uduelighed - jeg vidste ikke bedre. Jeg beder inderligt om forladelse.
X

Forestil dig, at alle bøger, som udkom, var anonyme. Hvordan ville kritikken se ud i en sådan verden? Der ville ingen forfatterskaber være. Alle bøger ville gå i dialog med hinanden, skønt oftest en meget begrænset dialog.
Der kunne aldrig være tale om at "gå efter manden, ikke efter bolden" (der ville kun være bolde).
Aviserne ville aldrig bringe interviews med forfattere - hvad skulle de spørge om?
Ingen ville vide hvem forfatterne var.
WEEKENDAVISEN

Et mysterium. En avis med et bogtillæg hvis redaktører åbenlyst afskyr litteratur og forfattere.
VURDERINGER

Han er en dygtig kritiker: Han læser med stort overblik.
Han er en dårlig kritiker: Han ser alting fra stor afstand.
Han er en dygtig kritiker: Han gennemskuer teksten.
Han er en dårlig kritiker: Han ser lige gennem den.
Han er en dygtig kritiker: Han har begrebet teksten.
Han er en dårlig kritiker: Han begrebsliggør den

27.9.03

Jeg tror ikke, der er store chancer for, at Wershler-Henry kender det ringeste til Madsen, som i modsætning til Hans-Jørgen Nielsen og Vagn Steen aldrig nåede at komme med i de internationale konkretpoesi-antologier. Men Nicholodeon er også en hyldest til bpNichol, og jeg er temmelig sikker på, at Nichol har et digt et eller andet sted, jeg kan bare ikke finde det nu, som sikkert hedder noget i retning af "A prayer for St. And", og som bygger på det samme grafiske princip. Jeg gad vide, hvornår det er fra?
Mere mystik: her er et digt mere fra OG & OG (1966), titeldigtet faktisk,


og her er så et (lettere modificeret) digt fra Darren Wershler-Henrys Nicholodeon (1997):

ULÆSELIG

Altmodisch, artig, billedpyntet, ciseleret, dalrende, didaktisk, dum, dydig, dyndtung, endeløs, fiduspoesi, fjottet, floromvundne, flotheder, formløs, fortænkt, fortryllelsesforladt, frygteligt, fuldemandssludder, gammeldags, gold, graverende, gumpetungt, hul, intetsigende, jammerlig, kalkuleret, katastrofe, kedsommelig, kitsch, klam, klichéfuld, klæg, komisk, konservativ, krukket, ligegyldig, mislykket, monoton, overpyntet, parodisk, pjank, pladder, postulat, pueril, pyssenysset, ringe, rodet, rovmord, rungende, rædselsfuldt, sejpineri, sentimentalt, simili, slap, sovepille-digtning, sødladen, tautologisk, tomgang, udueligt. VRØVL!

26.9.03

TEGN

"Tegn" er et ord, du aldrig må bruge i din anmeldelse. "Tegn" betyder kun noget for folk, som har studeret semiotik, og det har avislæsere aldrig. Brug i stedet (alt efter sammenhængen) ord som "sprog", "symbol", "billede", "metafor", "ord", "udsagn" eller "bogstav". Et udmærket alternativ er at tale om "skriften", et ord mange forfattere selv synes at holde af, og som også giver et intuitivt billede af bogens tekst som noget, der har flydt fra forfatterens hjerne ud på papiret som blæk fra en fyldepen.
Hvis du HAR læst semiotik og føler behov for at kommunikere dette til dine læsere, er det bedre at gøre det ved hjælp af" namedropping". Brug gerne Derrida, Peirce, Saussure, men vær iøvrigt opmærksom på konjunkturerne. ISÆR hvis du skriver for Politiken.
SKRIFT

Det er et pudsigt faktum, at begrebet "skrift" vinder indpas blandt forfattere på et tidspunkt, hvor færre og færre af dem faktisk skriver i hånden.

Hvorfor er fx. Peter Laugesen en af de første, som bruger ordet samtidig med, at han er en af de første [den eneste, snarere], der tager Charles Olsons ide om skrivemaskine-komposition alvorligt?

25.9.03

RIMBAUD (og Niels Lyngsø)

Min identitet OH! min identitet er et sort hul der fanger alt og åbner ud til universets usigelige

Denne digter er en amatør; thi han har endnu ikke lært at bøje sit personlige pronomen korrekt! Den elementære sprogfærdighed kikser. Det bliver blot et syvtal.

(spagfærdigt) J'est un autre.

24.9.03

QUIZ

Kritik er en underart af

a) Filosofien
b) Retorikken
c) Litteraturen
d) Politiken

(du har én livline tilbage, ring gerne og spørg en ven, hvis du er i tvivl om svaret)
POESI


OBJEKTIVITET

Dividér antal metaforer med antal sider i bogen. Kald dette tal Ms.
Beregn forholdet mellem tekstens substantiver og tekstens adjektiver. Kald dette tal Sa.
Beregn tekstens lixtal, L.
Hvis teksten er poesi ganges med 6.
Dividér med antal sider.

Takst pr. side bestemmes af relevant folkevalgt forsamling.
Bøger modtaget:
Dreams from last night, Michael Lee Burgess
Morten Søkilde 1974-2003, Morten Søkilde
Atlas over huller i verden, Ursula Andkjær Olsen
Danske hovedtanker I (1968-1983), Niels Henrik Svarre Nielsen
ØK nr. 42

22.9.03

Mere Johannes.

21.9.03

Johannes L Madsens digt (og det er det det er) er trykt første gang i Hvedekorn i slutningen af 1966.
Timm Ullrichs' har angivelsen 1962 i Alan Riddells Typewriter Art hvorfra det er hentet.
Steve McCafferys er oprindelig trykt i Modern Reading: Poems 1969-1990 - i hvilken en anden afdeling hedder "Op Poems". Ligesom JLMs debutsamling altså hed 20 Opdigte.
Jeg sad og læste JLM og havde så den her tydelige fornemmelse af dejavu, da jeg nåede til de visuelle digte i slutningen. Der er 4 af dem. McCaffery har 5 og de hedder "The Vasarely Poems". Og det peger på at alle disse digte må have en fælles stamfader hos op-art kunstneren Victor Vasarely.
Og kig så lige på det her udsnit (der er ikke plads til det hele og man kan ikke se noget hvis jeg formindsker billedet) af Timm Ullrichs' "Typotexture"

Og se så på det her fra Seven Pages Missing:

Prøv at se på det her digt fra JLM:

NYHED

Altid og under alle omstændigheder en bogs største kvalitet.
META

Metaforer: Forfattere bruger altid for mange af dem.
Metabevidsthed: Et forældet trick som kun fortæller os hvad vi ved i forvejen. Hån den.
Metafysik: Alle tings mål, ikke mindst litteraturens. Jo mere "metafysisk" en forfatter er, jo mere respekt bør man have for ham (eller i sjældnere tilfælde hende).
Metamorfose: Er altid et imponerende stilistisk virkemiddel. Bifald det højlydt.
Metakritik: Den fuldkomne overflødighed. Le hånligt.
LITTERARITET

er litteraturteoriens emne. At beskæftige sig med den i dagbladskritik er yderst risikabelt - ikke fordi teoriens indsigter og modeller ikke kan virke inspirerende for kritikken (det kan og gør de), men fordi dagbladskritikken beskæftiger sig med litteraturen i dens specificitet. Med Værkerne mao. og vel at mærke med værker, som er fortryllede og besværliggjorte af endnu ikke at være fanget ind i litteratursystemet (af KANON).
Det er det fantastiske ved at være anmelder. Man er den første læser, man får det første ord.
Til gengæld får man kun det sidste når det gælder de dårlige bøger.

20.9.03

KRITIK
"Kritik er den eneste civiliserede form for selvbiografi." (Oscar Wilde)
JOURNALIST
Den eneste type skribent som rangerer lavere end anmeldere. Er dårligt uddannede men godt betalte. Folk der aldrig skriver om litteratur, men af og til om forfattere. Mikrofonholdere, eftersnakkere, medieludere.
INFORMATION
En bog skal anmeldes samme dag som den udkommer.
En bog sendes til anmelderen ca. 10 dage før dette.
Anmeldelsen skal afleveres 2-4 dage før den skal trykkes.
En anmeldelse bør fylde 150-175 linier (for enkelte forfattere gælder andre normer).
En anmeldelse forventes at være grundig, velovervejet, velskrevet, engageret og indeholde en personlig vurdering, som underbygges med såvel argumenter som teksteksempler.
En anmeldelse honoreres med 700 kr.
via Ron:
Salam Pax i radioprogrammet Fresh Air

19.9.03

HABILITET

Liste over forfattere jeg har haft social omgang med inden for den seneste måned:[*]
Peter Højrup
Pejk Malinovski
René Jean Jensen
Majse Aymo-Boot
Lars Frost
Jeppe Brixvold
Lars Skinnebach
Mikkel Thykier
Nikolaj Stochholm
Claus Handberg
Pablo Llambias
Niels Frank
Anders Søgaard
Per Aage Brandt
Kristian Ditlev Jensen
Janus Kodal
Simon Fruelund
Mette Moestrup
Ursula Andkjær Olsen
Iben Claces
Bemærk: Denne liste inkluderer ikke folk jeg har mødt i forbindelse med egentlige litterære arrangementer (såsom forfattertræf på Rungstedlund), - hvis den gjorde ville den være 2-3 gange så lang (men jeg har sikkert glemt nogen)

[*] det var altså en måned i foråret 2002, jeg orker ikke at føre listen up to date.
GENI

Eftertiden vil tilgive, hvis du lader dig forblænde af et beskedent talent
MEN
eftertiden vil ubarmhjertigt udråbe dig som en idiot, hvis du ikke genkender geni, når du møder det. Og da eftertiden pr. definition altid har ret i den slags sager, er det af afgørende betydning, at du hellere udråber ti genier for meget end et for lidt.
Dette gælder iøvrigt mere generelt. Vær hellere flink overfor forfattere du er i tvivl om. Man kan jo aldrig vide, kan man vel, nej kan man vel, nej kan man vel?
Det Kongelige Bibliotek udstiller nogle af sine største skatte. Det er bemærkelsesværdigt så kedelige bøgerne fra det tyvende århundrede er - er det virkeligt det bedste man kunne finde frem? Man kunne tage det som et tegn på et århundrede hvor håndværk blev afløst af industri og hvor - er det at gå for vidt i sine spekulationer? - netop det tilbageværende håndværk, den manuelle bogindbinding og bogudformningen generelt blev en kamp for at holde en tradition mere eller mindre kunstigt i live snarere end et arbejde på en individuel kunstgenstand med sin egen unikke aura.
Men ja, det er at gå for vidt vist.
A few new additions sent to the Outer rim.

18.9.03

FORFATTERE (et hjertesuk)
Det er et grundlæggende dogme i litteraturteorien, at forfatteren ikke er at forveksle med sit værk og heller ikke med nogle personer som optræder i det, herunder den eventuelle fortæller og en hvilken som helst instans i teksten, der omtaler sig selv som "jeg". Heraf følger det at en anmeldelse aldrig bør koncentrere sig om forfatteren herunder enhver form for karaktermæssige særheder, legemlige eller sjælelige skavanker, personlige forhold, intime forhold osv.
MEN hvis det er sandt, at en bogs forfatter pr. definition ikke er identisk med sit værk, så må det også være sandt, at en anmeldelse pr. definition ikke KAN handle om forfatteren, kun om værket og dets forhold til anmelderen.
Det kræver ca. 1 - 1 1/2 uges praktisk anmeldervirksomhed før man indser, at forfatterne ikke er enige i dette synspunkt.
ETIK
Det er nærmest et dogme, at man som skønlitterær forfatter ikke må beskæftige sig med etik. At etikken i hvert fald aldrig må overskygge eller irettesætte det æstetiske niveau.
Som anmelder står man omvendt konstant i den situation, at man forventes at forholde sig sagligt og upartisk (dvs. etisk) til emnet, og at man ALDRIG må sælge en bog for en smart bemærkning.
At være forfatter og at være anmelder synes således at være to modsatrettede funktioner.
Er dette virkelig sandt? Hvis ja, hvad er jeg da i dette øjeblik?
DIGTER
"Er et finere ord for tåbe. Alle digtere er dagdrømmere" [Flaubert igen]

Man kan ikke tjene penge på at skrive digte. Den eneste måde man kan tjene penge på som digter er ved at anmelde andre digtere.

17.9.03

Yo Per Aage!
CHECKLISTE
Enhver anmeldelse jeg skriver skal indeholde
( ) En (skjult) legitimering af min egen poesi.
( ) En (skjult eller åbenlys) kritik af den eller de typer af poesi jeg (lige for øjeblikket) ikke bryder mig om.
( ) En (skjult eller åbenlys) kritik af andre anmeldere.
( ) En (skjult) legitimering af min egen anmelderprofil.
( ) En liste over hvem og hvad der er trendy lige nu.
( ) En liste over hvem der bestemt ikke er det.
BOG
"Uanset hvilken type, der er tale om, er den altid for lang." Flaubert igen.


(de her småstykker stammer fra et "En kritisk aften", et arrangement Lars Bukdahl og jeg var inviteret til sidste år. Det handlede om anmeldere og bøllebank.
ANMELDERE
"Er altid begejstrede. De forventes at kende alt, vide alt og at have læst og set alt." Skriver Gustave Flaubert i sin ordbog over klicheer. Uvidende om at det i hvert fald ikke passede på anmeldelserne af ordbogen selv, da den endelig kom på dansk.
"Husk nu på at vores mening om filmene ... bare er vores mening," siger Søren Høy.
men ... betyder det ikke, at jeres mening er fuldkommen ligegyldig for alle andre end jer selv?

15.9.03

Niels Lyngsø om JLM
Jeg er ved at læse den. Læs anmeldelsen af den om et par uger! Lyngsø vælger selvfølgelig at opfatte Madsen som en landsbytosse, der er god til at skrive stramme formelle digte (en gang i mellem). Det er måske rigtigt. Sådan var han sikkert. Men hvad nu hvis man for en gangs skyld fejllæste en digter som værende mere intelligent end i virkeligheden? [med intelligent mener jeg ikke dyb]
Jeg vender tilbage til det.

12.9.03

LIGE MANGE SPØRGSMÅL OG SVAR

Hvad er at starte?
Det er at have fødder at starte med.
Hvad er at slutte?
Det er intet at have at starte med
og ikke at ønske det

Hvad er at se?
Det er at vide delvist.
Hvad er det at tale?
Det er at lægge del til del
og skabe sammenhæng
af meget eller lidt.
Hvad er det at hviske?
Det er at blødgøre
grådigheden efter at tale hurtigere
end der er grund til.
Hvad er det at råbe?
Det er at gøre gigantisk
hvor tale ikke kan vare længe.
Hvad er det at være?
Det er at have et navn.
Hvad er det at dø?
Det er kun at være navn.
Og hvad er det at blive født?
Det er at vælge det fjendtlige jeg
man skal lære umulighed af.
Og hvad er det at have håb?
Er det at vælge en gud svagere end jeget
og bede efter komplimenter?

Hvad er det at spørge?
Det er at finde et svar.
Hvad er et svar?
Er det at finde et spørgsmål?
Laura Riding

6.9.03

Poesi i en krisetid
Hvad skal digterne foretage sig når alt går ad helvede til*?
a. Fortsætte som om intet var hændt?
b. Lade "Kunsten" sejle sin egen sø?
c. "Engagere" sig i den offentlige debat?
d. Deltage i KULTURKAMPEN™?
e. Overveje sig selv og sine egne præmisser?
f. Blive mere ambitiøs?
g. Åbne et "felt" for læseren?
h. Åbne øjnene og opgradere sit sprog til "tidens"?
i. Lære af Las Vegas (eller Saatchi & Saatchi)?

*dvs. når der skæres i Kunstfondens midler

4.9.03

Det, det handler om er, at man har haft i firserne et anti-amerikansk, anti-vestligt og anti-kapitalistisk ensidigt debatklima. Og det er det, det nu gælder om at genoprette...
Brian Mikkelsen
Jeg ville egentlig have været til ØK-oplæsning i aften, men orkede ikke da det kom til stykket. Så valgte i stedet at blive hjemme og overvære en mindre skærmydsel i den såkaldte KULTURKAMP KRUMTAP KUL KRUMTAP ULK KALMUK PURT KALMUK PRUT KALMUK TRUP KUKUR ATP ML KUKUR ATM LP KUKUR APL MT KUKUR AMT LP KUKUR ALP MT KUKUR LAP MT KULAK MUT PR KLAMT KUP RU KLAMT KUP UR KLUMP AKT RU KLUMP AKT UR KLUMP KAT RU KLUMP KAT UR KLUMP TAK UR KAPUT KUR ML KAPUT KUL MR KARUP MULKT KARUP KUL MT MULAT KUK PR MULKT KAP RU MULKT KAP UR MULKT PAK RU MULKT PAK UR UKLAR KUP MT AKUT KRUM LP AKUT LUP MRK AKUT KM LP RU AKUT KM LP UR ARMT KUK LUP ARMT KUP ULK ARMT KUL KUP ARUP KLUK MT ARUP KMT KUL ARUP KMT ULK KRAT LUP MUK KURT APL MUK KURT ALM KUP KURT ALP MUK KURT KUP LAM KURT KAM LUP KURT LAP MUK KURT MUK PAL KULT ARM KUP KULT ARP MUK KULT KUP RAM KULT KAP MUR KULT KAP RUM KULT KAM PUR KULT MUR PAK KULT MUK PAR KULT MUK RAP KULT PAK RUM KLAT KUP MUR KLAT KUP RUM KLAT MUK PUR KLAR KUP MUT KAMP KULT RU KAMP KULT UR KAMP LUKT RU KAMP LUKT UR KAMP KUR LUT KAMP KUR ULT KAMP KUL TUR KAMP KUL URT KAMP TUR ULK KAMP ULK URT KRAP KUL MUT KRAP LUT MUK KRAP MUK ULT KRAP MUT ULK KLAP KUR MUT KLAP MUK TUR KLAP MUK URT KARM KUP LUT KARM KUP ULT KRAM KUP LUT KRAM KUP ULT KRUM ATP KUL KRUM ATP ULK KRUM ALT KUP KRUM AKT LUP KRUM KUP TAL KRUM KUL PAT KRUM KUL TAP KRUM KAP LUT KRUM KAP ULT KRUM KAT LUP KRUM LUT PAK KRUM LUP TAK KRUM PAK ULT KRUM PAT ULK KRUM TAP ULK KLAM KUP TUR KLAM KUP URT KARL KUP MUT KALK MUT PUR KRAK LUP MUT KRUK ATM LUP KRUK APL MUT KRUK AMT LUP KRUK ALP MUT KRUK LUP MAT KRUK LUP TAM KRUK LAP MUT KRUK MUT PAL KLUK TAMP UR KLUK ATP MUR KLUK ATP RUM KLUK ATM PUR KLUK ARP MUT KLUK AMT PUR KLUK MUR PAT KLUK MUR TAP KLUK MUT PAR KLUK MUT RAP KLUK MAT PUR KLUK PUR TAM KLUK PAT RUM KLUK RUM TAP LAMT KUK PUR LAMT KUP KUR LUKT ARM KUP LUKT ARP MUK LUKT KUP RAM LUKT KAP MUR LUKT KAP RUM LUKT KAM PUR LUKT MUR PAK LUKT MUK PAR LUKT MUK RAP LUKT PAK RUM MALT KUK PUR MALT KUP KUR MART KUK LUP MART KUP ULK MART KUL KUP MARK KUP LUT MARK KUP ULT PART KUL MUK PART
& Højholt

Selvfølgelig anede du nok, at det i sidste ende ville være her
det foregik i dette til randen af årvågne tilhørere fyldte teater,
hvor kun dit navns skarpe vokaler og konsonanter
står skrigende ensomme på plakaten, og din hjerne
er fuldkommen tom og klar som snapsens krystal.

Alligevel senere og midt i en helt anden drøm står du pludselig
med lungerne uventet fulde af brændbar ilt og hjertet
af hidtil uhørt passion på scenens yderkant og slynger
som i en feber alle dine smældende sandheder en efter en
ud over et sagesløst publikum.
Mere af samme skuffe (helt bogstaveligt)

Satie & Suzanne

Jeg tænker jeg bliver en bitter gammel mand.
Nu sidder jeg her og er ung
men alt for snart har jeg runde briller,
er velfriseret og hænger på en cafe
hvor jeg tænker tilbage på en kvinde
som kyssede mig vildt i en park og derefter slog mig
i skak. Hun var min inspiration, til hende
skrev jeg de klaverstykker, der gjorde mig
mindre berømt end jeg havde troet.
At mislykkes var fra starten mit lod!
Hvem kunne vide at valse ville gå af mode?

Nu lukker cafeen og tjenerne bærer
de sidste kunder ud.

3.9.03

Julio Cortázar anmeldt i Alfabet

.... næh, den forsvandt åbenbart fra programmet igen?
& Citizen Kane

Det er ikke hele historien. Intet
fortæller nogensinde hele historien. Intet
Rosebud efterfølges ikke af et afsluttende
No Trespassing. Se så dybt du kan

og allerlængst nede står tingene knivskarpt
og spejler sig i hinanden, fordoblet,
fortriplet osv. osv. Se spejlet blive en kugle
der lukker sig om sig selv: Dét er historien.

IC 1

Så kører det rundt det hjul, der står stille,
i midten af den grænseløse have.
Vi ankommer tidligt en morgen:
Jeg ser anemonerne, jeg genkender atter
en lysning i sproget. Tænk som et blad på et træ
tænker, skriv som vinden med skyernes rolige skrift.

(Cut-ups & Uppercuts nr. 2)
Gud ruger over åndssvaghedens gåde. Gud ruger
over åndssvaghedens gåde??? I gaderne er stilheden bredt
ind under himlens sorte kludebunke, flasker i vandet
knuses mod skibenes grå metal. På de højeste skorstene
tændes små løbende lys. Det sner. Men når du fra søvnens sænkning
løftes ind i den højlyse dag under dybblå skyers bulede kufferter
så skal de ufødtes afsindige skalaer og den sindssyge larm
fra stjernernes klokker samles til en større næsten uhørlig musik:
Dén er et lynende smykke i din hovedskals krone af kalk.
Men der er så langt fra disse ord og ind til kødets mørke.

(cut-ups & uppercuts nr.1)

2.9.03

Meget at gøre. Den travle bloggers udvej #2: Genbrug gamle tekster. Jeg fandt en hel bunke gamle digte fra tiden på Forfatterskolen. Om meget af det gælder det utvivlsom at MAN SKULLE HAVE VÆRET DER.
Her er resultatet af en øvelse Jeppe lavede. Jeg kan ikke huske hvad den gik ud på, det var noget med at skrive videre på en tekst sidemanden havde lavet (dvs. improviseret på 5 minutter). Så det handlede om at inkludere den her udenlandske mand og noget med nogen der venter på nogle fotos. Anywayz, det kan godt være det bare er mig, men jeg synes stadig slutningen er sjov. Dette er helt afgjort FLARF. Eller måske protoflarf?


Vintereventyr

Scenen: Pladsen foran Det Kongelige Teater. Personerne: Manden, H.C. Andersen, Oehlenschläger, en skrigende kvinde, en grædende kvinde, en elefant + div.

Manden
(Ser endnu en gang på sit ur)

HC Andersen
Dørene lukkes, dørene lukkes,
lysene slukkes, træerne bukkes, dukkerne vugges....

Oehlenschläger
(til manden) Jeg ville ønske han ville holde sin kæft. Hver aften bræger han sådan op.

Manden
Yeah... (efter en pause:) Is it always this cold here? My dick is freezing, next I’ll be pissing snow!

Oehlenschläger
Tja... Frosten er hård / i år.
Hård i morgen, / hård idag
og hård igår!

HC Andersen
(er holdt op med at råbe og kommer nærmere)
Kaffe er godt / kaffe er godt
varmt og dejligt / og fugtigt og vådt.

Oehlenschläger
Kaffe går an, / kaffe går an.
The er ej andet / end opvarmet vand.

Manden
(ser på sit ur, opdager at det er gået i stå to sekunder i otte) You guys know what time it is?

HC Andersen
På tiden har vi ikke styr.
Der er ingen tid i eventyr.

Manden
(nærmer sig en kvinde) ‘scuse me...

Kvinden
(løber skrigende bort) Hjælp, hjælp hjælp...

Pigen
(kaster sig grædende om halsen på manden)
Det var blot et par billeder han skulle hente,
åh, jeg er så træt af at vente.

(Elefanten daler umådeligt langsomt ned i en faldskærm. HC Andersen og Oehlenschläger kaster sig på knæ og udbryder i kor)

HC Andersen & Oehlenschläger
Grå elefant / grå elefant,
alt hvad du siger / må være sandt.

Elefant
Mumbo Jumbo Bumbo Dumbo
Bambi sejler sikkert i havn...

Manden
What the hell...

Elefant
....er mit navn!

Manden
Is that you Larry..?!!

1.9.03

12 timers uafbrudt Karen Blixen hver dag i TO UGER. Hvordan skulle man ellers starte DRs Litteraturradio?
Og hmmm igen
Hmm, well...