18.9.03

FORFATTERE (et hjertesuk)
Det er et grundlæggende dogme i litteraturteorien, at forfatteren ikke er at forveksle med sit værk og heller ikke med nogle personer som optræder i det, herunder den eventuelle fortæller og en hvilken som helst instans i teksten, der omtaler sig selv som "jeg". Heraf følger det at en anmeldelse aldrig bør koncentrere sig om forfatteren herunder enhver form for karaktermæssige særheder, legemlige eller sjælelige skavanker, personlige forhold, intime forhold osv.
MEN hvis det er sandt, at en bogs forfatter pr. definition ikke er identisk med sit værk, så må det også være sandt, at en anmeldelse pr. definition ikke KAN handle om forfatteren, kun om værket og dets forhold til anmelderen.
Det kræver ca. 1 - 1 1/2 uges praktisk anmeldervirksomhed før man indser, at forfatterne ikke er enige i dette synspunkt.