6.9.03

Poesi i en krisetid
Hvad skal digterne foretage sig når alt går ad helvede til*?
a. Fortsætte som om intet var hændt?
b. Lade "Kunsten" sejle sin egen sø?
c. "Engagere" sig i den offentlige debat?
d. Deltage i KULTURKAMPEN™?
e. Overveje sig selv og sine egne præmisser?
f. Blive mere ambitiøs?
g. Åbne et "felt" for læseren?
h. Åbne øjnene og opgradere sit sprog til "tidens"?
i. Lære af Las Vegas (eller Saatchi & Saatchi)?

*dvs. når der skæres i Kunstfondens midler

Ingen kommentarer: