20.9.03

INFORMATION
En bog skal anmeldes samme dag som den udkommer.
En bog sendes til anmelderen ca. 10 dage før dette.
Anmeldelsen skal afleveres 2-4 dage før den skal trykkes.
En anmeldelse bør fylde 150-175 linier (for enkelte forfattere gælder andre normer).
En anmeldelse forventes at være grundig, velovervejet, velskrevet, engageret og indeholde en personlig vurdering, som underbygges med såvel argumenter som teksteksempler.
En anmeldelse honoreres med 700 kr.