22.9.21

... Thi vi har hørt, at der i en gammel englænders forseglede museum skulle findes en flakon med æteriske saltes dampe, hermetisk tillukket, opbevaret i kviksølv og i en så ustabil tilstand, at den knapt kan tåle lys og derfor kun kan vises frem om vinteren eller ved en karfunkels eller en bononisk stens stråler.6.9.21

O kære, jeg forguder din tale og ser dig,

jeg ser dig i Jomfruens konstellation:

Dit hus er i himlen, dit ærinde stjernernes.

Ædle Hypatia, så skøn hendes tale,

så klar hendes tanke, den pureste stjerne.


Palladas, Den græske antologi, 9, 400.

4.9.21

 Dagens ord: Logizomaisk (Aristofanes, Skyerne)

3.9.21

 Dagens ord er atter hollandsk: Droogstoppels.

1.10.20

Kirkegården var min legeplads

Der lærte jeg som barn

at gå stille

tale sagte

skæve til de sørgende

beundre dem der fik

træer til at vokse

føle medlidenhed med dem

for hvem alt groede til

opdage dem

som nogen havde glemt

de mosgroede sten

en knækket vinge

bag kapellet hvor ingen andre kom

Det lyder temmelig trist

men var det ikke

Det skulle egentlig more mig

at lære det hele igenPJ 1962-2020

10.8.20

Nåmen Jyllands-Posten gav mig nogle penge og bad om en tale til danskerne. Den er her. Og her.


En sang for musefolket 


Den her idé altså ... at forfatteren er en hofnar ... vi kan ringe til hende ... i agurketiden ... en demokratisk hofnar ... hofnar for demokratiet ... en socialdemokratisk hofnar ... syng os en sang ... gerne en opsang ... reagere som Lear ... dette hofnarsdemokrati ... jeg er en nar ... men jeg holder mig helst fra hoffet ... det socialdemokratiske hof ... det journalistiske hof ... meningshoffet ... en flue giver oksen et stik, skriver Brandes ... og tror det er den, der sætter kærren i gang ... hvad var det, som stod med småt ... hvad var det, vi klikkede ja til ... dengang vi fik hyre som hofnar ... spottegloser, lyse indfald ... hælde rhinskvin i Hamlets hår ... stå til rådighed for forefaldende arbejde ... meningsarbejde ... i agurketiden ... ahem ... 


Her er en talerstol ... og en rhinskvinsflaske ... Her står jeg så ... hvad kan gå galt ... Giv mig mine stylter ... og giv mig min maske ... en pibekravekværulant ... købt og betalt ... 

Sæt jer til rette ... hold kæft ... og hør efter ... lad stilheden falde ... over det ganske ... socialdemokratiske palads ... mens jeg ruller med øjnene ... og stamper i jorden ... af alle kræfter ... og trykker min æggeskalskrone på plads ... 

Er hoffolket skeptisk ... profet eller filur ... giver palaveren mening ... er det til at begribe ... det er op til jer at bedømme ... sangerens koloratur ... kan sangeren synge ... eller bare pibe ... 

Giv mig en tromme ... hvis I vil have rabalder ... se hvor jeg danser ... på åndeløse stylter ... gør plads omkring mig ... og grib hvis jeg falder ... en kunstner! en kunstner! ... ikke en snylter ...

27.1.20

Hej igen, romanforfatteren er tilbage. Nu med over 100.000 ord. Jeg kan se, at det denne gang har taget ca. 15 måneder, hvilket i det mindste betyder, at hastigheden har været en smule højere end med den foregående opdatering. Hvad mere er: Jeg tror nu, jeg kan sige, forsigtigt og uforpligtende, at manuskriptet har nået en længde, der er over 50% af det, jeg gerne vil nå. Jeg er i en vis forstand halvvejs. På ... om ikke opløbsstrækningen, så i det mindste home stretch, hjemvejen, hvor jeg håber hvert skridt faktisk vil føles som et skridt nærmere målet, ikke et skridt mere væk fra det. Vi får se. Hvem ved – måske kan næste opdatering allerede komme i 2020? Det ville være opmuntrende.

Her er i mellemtiden et lille afsnit, som handler om ægteparret Alice og Augustus Le Plongeon, et par arkæologer, der i mange år har været latterliggjort af deres mere moderne kolleger. Af både gode og dårlige grunde.[En nat i Tizimin...]


En nat i Tizimin blev de vækket af Don Santiago, som bankede på døren og højlydt gav dem besked på at stå op med det samme, før han fortsatte over til naboernes huse, og de kunne høre ham banke på deres døre og råbe ad dem også. De vidste, at Don Santiago elskede at synge serenader om natten, særligt når månen skinnede; Alice vendte sig i køjen, kiggede ud … jovist, der var den, aftagende, men stadig trekvart, lysende gennem et tyndt lag hurtigt drivende skyer … før hun havde vendt sig om igen for at sove videre, begyndte kirkens klokker at kime, og soldater truttede i deres horn ovre i barakkerne. De stod op, hun tog sit herretøj på, de monterede bajonetter på deres Remingtons. Blegt lys oplyste byen, kvinder og børn opskræmte, snotnæsede spøgelser siddende på trappestene, mens de ventede på, at indianerne skulle komme. Chan Santa Cruz, sagde nogen, Clemente Uch, hørte hun nogen hviske.
Alle byens kampdygtige mænd, til hvilke Alice trods en vis sammenbidt modvilje og nogle sarkastiske kommentarer kunne tælles, mødte op med deres geværer, macheter og flintebøsser i det gamle kloster, den højeste og solideste bygning i Tizimin og den, der var udset til at fungere som fæstningen, hvor slaget mod de vilde horder skulle stå. Rygter svirrede om, hvor indianerne befandt sig, en udsending fra en af nabolandsbyerne sagde, at de allerede havde angrebet der, brændt haciendaen ned til grunden, og at man måtte skære ørerne af ham, hvis ikke de var nået hertil inden den næste time var omme; strategier blev drøftet, Doktor kom med forskellige forslag baseret på såvel klassisk europæisk krigsførsel som egen opfindsomhed, og de blev alle venligt, men bestemt, ignoreret, vagtposter blev posteret, barrikader bygget, ingen hørte den mindste lyd til nogen indianere, ingen angreb blev rapporteret.
Sent på natten forsvandt månen og efterlod svage stjerner og glødende cigarspidser som de eneste lys. Alice sad i en hængekøje sammen med Doña Emilia Aranda, de havde sunget sange for hinanden, og Alice havde spillet på sin guitar.
Alice spurgte: Hvem er Chan Santa Cruz?
Emilia sagde: Hver eneste dag overalt på halvøen bliver de fattige indianske arbejdsmænd, sirvientes, pisket ubarmhjertigt af plantagernes formænd for den mindste forseelse. Bringer vi det på bane, får vi at vide, at loven sandelig strengt forbyder en sådan behandling, og at de til enhver tid kan melde det. Til hvem? Til plantageejeren? Da venter dem blot den dobbelte straf. Til retsvæsenet? Da bliver de ført for en dommer, som naturligvis er nær ven med plantageejeren eller endda i familie med ham. Sandsynligvis har dommeren sin egen hacienda. Hvor slavearbejderne bliver behandlet på præcis samme måde. Ligesom deres fædre og deres fædres fædre gjorde. Da jeg engang påtalte dette overfor en from katolik, for hvem det er en utilgivelig synd ikke at møde til messe hver eneste morgen, og som er uddannet på fine skoler i både Europa og USA, og spurgte ham om han ikke fandt det i modstrid med gode, kristne dyder, afbrød han mig og sagde Herregud, de er så vant til det – Al indio pan y palo.
Alice spurgte, hvor meget arbejderne fik i løn? Emilia smilede med tynde læber og sagde: Sådan fungerer det ikke her. Hvis en indianer har brug for penge, går han til en plantageejer og beder om hjælp. Plantageejeren giver ham penge på forskud og fører gælden ind i sin regnskabsbog. Indianeren må så arbejde, indtil gælden er betalt. Før det sker, får indianeren naturligvis brug for flere penge, og det er altid ejeren, der fører regnskabsbogen. Her er ikke noget, der hedder løn, kun afbetaling af gæld. Og så længe indianeren skylder plantageejeren penge, er han selvfølgelig i sin gode ret til at sørge for, at indianeren ikke stikker af eller på anden vis forsøger at undslippe sine forpligtelser.
Alice spurgte: Og hvem er Clemente Uch? Det må du hellere spørge Don Santiago om, svarede Emilia.
*
Alice spurgte Don Santiago: Don Santiago, hvad er historien med Tizimin og Clemente Uch? Don Santiago sagde ikke noget et stykke tid, han bappede på cin cigar, så tog han den ud, holdt den i hånden, stirrede på den røde glød. Det er en kompliceret historie, sagde han, men jeg kender den godt, for mine brødre spiller en rolle i den. For mange år siden var der en mand, som også hed Santiago – han var måske også, måske ikke i familie med mig – der besluttede, at Yucatan skulle være en selvstændig nation, så han erklærede krig mod diktatoren i Mexico City, og det lykkedes ham at overtale indianerne til at støtte oprøret, og Santiago erobrede Merida og udråbte Republikken Yucatan. Inden længe var republikken splittet i forskellige grupper, nogen der mente Mexiko skal være en føderation af selvstændige stater, nogle der mente Yucatan skulle være en nation helt for sig selv, nogen der ikke syntes uafhængighed var nogen særligt god ide. Og for hver rig mand med en mening, han syntes var original og enestående, var der en millits. Indianerne fandt et talende kors ude i junglen et sted, og det fortalte dem, hvad alle og enhver kunne have fortalt dem, at de var blevet udnyttet og undertrykt af føderalister og centralister, af ladinos og mestizas så længe nogen kunne huske…
Lad mig fortælle en anden historie, før jeg kommer til den om min bror: På et tidspunkt var regeringstropperne på sporet af en gruppe indianske oprørere. De forfulgte dem gennem junglen og kom til en landsby, der var forladt og ødelagt. Det var meget varmt, og mændene tørstede. På byens torv var der en brønd og ved siden af den stod et par store åbne trug fulde af vand. De kastede sig over dem og drak ivrigt. Fra udkanten af byen kunne man høre en stemme, der råbte til dem og spurgte om soldaterne brød sig om det rene, klare, friske vand fra cruzobbernes brønd. Ret hurtigt begyndte flere af mændene at få det dårligt, de kastede op, og deres bræk var kulsort. I løbet af nogle timer var de døde. Mayaerne havde forgiftet brønden; et par af dem var omkommet af kolera, og indianerne havde taget deres tøj og smidt det i vandet og så fyldt trugene for at lokke soldaterne til. Det var den slags krig, det var. Jeg ved ikke, om der er nogen anden slags.
Min bror stod i spidsen for en deling federales. De skjulte sig for hæren i skoven herude øst for Tizimin. Det var Clemente Uchs territorium og Narciso besluttede sig for at indgå en alliance med ham. Clemente havde 400 våbenføre mænd og sammen med min bror startede de en belejring af Tizimin, og da de fandt ud af, at der ikke rigtigt var nogen, som havde lyst til at forsvare byen, rykkede de ind og besatte den og rekrutterede de få militsfolk, der var. Beboerne i Tizimin var forfærdede, da de så, min bror havde allieret sig med de vilde og ladet dem indtage byen. Det forlød, at regeringstropper var på vej i stort antal, og min bror forstod nu, at han havde begået en fatal fejl; der var ingen måde, de kunne besejre centralisterne på. Han talte med Clemente og fortalte ham, at hæren var på vej. Dine mænd er modige, sagde Narciso, men de ved ikke, hvordan man fører krig med mange mand. Vi er nødt til at uddanne dem til at marchere i kolonne, så de kan kæmpe mod mexikanerne på lige vilkår. Så fik Clemente og Narciso samlet alle deres tropper på torvet i Tizimin. Narcisos folk dannede en kolonne foran og så prøvede de ellers at få de 400 indianere til at danne geled og stå ret og al den slags bagved dem. I starten var det kaotisk, men efter et stykke tid fik de samlet dem sammen og fik orden på det, og der stod indianerne så i formation tyve gange tyve mand med stolte ansigter. Min bror red rundt om dem på sin hest, og da han var kommet hele vejen omkring dem og var tilfreds med geleddet tog han sin hat af, og det var det aftalte signal, og hans mænd affyrede deres geværer lige ind i de intetanende indianere. Og efter det stormede de dem, geværkuglerne ikke havde fældet, med deres bajonetter. Resten af indianerne forsøgte at flygte, men blev forfulgt gennem gader og gyder og stukket ned; Clemente selv blev skåret i småstykker. Efter massakren red kaptajn Narciso Virgilio ud for at møde regeringstroppernes officerer; han forklarede, at han havde udslettet indianernes hær, og at hans federales fra starten havde spillet dobbeltspil for at få de vildes oprør slået ned. Måske troede mexikanerne på ham, måske var de ligeglade; han vendte hjem som oberst i den mexikanske hær.