10.11.21

 tror vi da, at der er et sprog i sproget,
en nat i natten og en krop i kroppen,
en væren langt inde i væren og en
kerne i æblets kerne, nej, luk op og

se selv, det er ikke sandt, der er ikke
andet end et virvar af små kabler og 
tætpakket grej, heller ikke det ubev-
idste er værens grund eller noget af

den slags, bare en forfjamsket samling
drømme, et forblæst bibliotek, et spise-
kammer, hvor rotterne ofte har været,

og ikke meget er der at komme efter,
min ven, er det fast føde, du higer efter,
så hig, hvor du er, i denne samme nat


    (Per Aage Brandt 1945-2021)

Ingen kommentarer: