12.3.03

Litteraturkritikerne har alt for l�nge v�ret tilfredse med at fortolke litteraturen. Det er p� tide, at de tager del i at forandre den.
Ikke ved at beordre den i den ene eller den anden retning, men ved at holde op med at v�re medl�bere og i stedet blive modspillere. M�ske ligefrem konkurrenter.
Sp�rg ikke hvad litteraturen betyder, men hvad den g�r. Hvilken forskel den g�r.
(Denne forskel kan selvf�lgelig finde sted p� mikroniveau snarere end at v�re en stor social omv�ltende kraft (det er ikke klart om den kan finde sted p� andet end et mikroniveau)).

Ingen kommentarer: