10.3.03

Hvis krigen kommer er nu helt funktionsdygtig (s� vidt vides).