18.3.03

Hvilket sikkert ogs� er grunden til at Roubaud er rygende uenig med Cohen hvad ang�r opvurderingen af det korte overskuelige v�rk og i n�r sammenh�ng dermed poesien i det hele taget. Det at kunne fastholde l�serens opm�rksomhed over en meget l�ngere str�kning af tid end poesiens �jeblik er m�ske i virkeligheden den st�rste kunst.
Hvilket dog p� ikke n�dvendigvis modsiger Cohens lede ved alle de utallige tilf�lde af genbrug af det nittende �rhundredes kunstgreb, man desv�rre finder i (s�kaldt) moderne romaner.

Ingen kommentarer: