5.2.06

(pausen blev længere end beregnet fordi blogger gik ned. og så gik jeg ned. for at købe ind. osv)

Hvad var det jeg ville sige? Jeg synes der er mange udmærkede tidsskrifter. Der er ikke nogen grund til at være tudefjæs. Jeg læser med glæde (i) mange af dem. Jeg køber dem sjældent, jeg begejstres sjældent. Jeg synes ikke der er nogen fremragende tidsskrifter. Dvs. der er ikke nogen der for alvor rykker noget. Jeg er selv ligeglad med om man når ud til nogen. Men jeg kunne godt ønske mig at andre nåede ind til os. For det er virkelig som om det litterære miljø eksisterer i en lille glasboble, som nogle, måske nogle tusinde fremmede, nogle gange kigger høfligt ind i, nogle gange kommenterer, men sjældent går i dialog med. Der er ikke noget sprog at kommunikere på.
Der er ikke noget OEI i Danmark - det er i og for sig ok, hvor mange steder er der mon egentlig det. Men der er heller ikke noget PS. Der er simpelthen ikke nogen der har lyst til at skændes over æstetiske argumenter og ødelægge den gode stemning. Vi har det udmærket. Stanno tutti bene.
Det er sådan set meget interessant, at det mest interessante ved Den blå port længe har været lederne, som man har kunnet være enig i eller ikke, hidse sig op over eller blive forvirret over.
Måske har de danske forfattere set realiteterne i øjnene. Litteraturen har ikke noget at komme med i det større sociale og politiske liv. Forfattere er bevisligt ikke klogere end andre mennesker i de sager. Litteraturen er noget der interesserer dem der interesserer sig for den på samme måde som brevdueforeninger er for folk der interesserer sig for brevduer. Og tidsskrifterne er månedsblade for abonnenterne...
Dette er ikke sandt. Litteraturen angår hvad det er at være et levende og sprogligt væsen på en helt anden og almen måde end brevdueflyvning og frimærkesamling. Det kan alle vi i glasboblen uden tvivl blive enige om. Men jeg savner nogen der på en intelligent og troværdig måde kan forklare hvorfor og ikke bare gentage det som en litani. Dette er f.eks. problemet med Bukdahls katalog over halvfemsernes litteratur. Den nørdede samlerinteresse er god nok. Men den er i sit væsen autistisk.

9 kommentarer:

Peter Højrup sagde ...

Åh dannelse, jeg troede du var død.

Martin sagde ...

Dannelse? Hvad snakker du om?

René Jean Jensen sagde ...

"Men jeg savner nogen der på en intelligent og troværdig måde kan forklare hvorfor og ikke bare gentage det som en litani."

Spørgsmålet er bare HVEM denne nogen skal forklare sig til. Og nu bliver jeg også i tvivl om HVAD der skal forklares...

Martin sagde ...

Til mig! Og til alle andre der gider høre på det.
Hvorfor er litteratur vigtigere end brevduer? I helt banal forstand : Alle kulturer har haft en eller anden form for litteratur. Kun få har interesseret sig for brevduer. Men det er bare en konstatering, det indikerer måske, men forklarer ikke hvorfor litteratur er mere betydningsfuld. Og på hvilken måde.

René Jean Jensen sagde ...

Okay. Det er ikke fordi jeg synes spørgsmålet er dårligt, men jeg mærker bare nogle ubehagelige trækninger i kroppen når jeg lægger an til at besvare det; skåltale-posituren bl.a. - og så denne desperate HovedPåSkrå: jeg-gør-mig-lige-nogle-vældigt-
kronikagtige-betragtninger-over-
litteraturens-betydning-anno-2006.

Den mest interessante forskel på brevduefolket og litteraturen (som miljø) er nok, at førstnævnte så vidt jeg ved har det fint med at være marginaliseret og uden prestige.

Martin sagde ...

Ja, det er vel der, det med det intelligente og troværdige kommer ind. Jeg mener forklare i ordets egentlige(?) betydning ... opklare, oplyse ...
netop ikke som den rædselsfulde Politikenkronik jeg læste halvdelen af for nogle dage siden
http://politiken.dk/VisArtikel.iasp?PageID=433572
som vil have kritikken som smagsdommeri tilbage på forsiderne, så vi kan få at vide hvad vi ikke skal spilde vores tid med på nettet...

René Jean Jensen sagde ...

I det hele taget er den fine kunst at spilde sin tid under voldsom beskydning for tiden.

Martin Glaz Serup sagde ...

Jeg hørte Peter Laugsesen engang på Hald mumle at han syntes at det var et underligt spørgsmål Hans Otto Jørgensen havde stillet ham, om ikke det var spild af tid at glo på fodbold. Hvad vil det egentlig sige, sagde han, at spilde sin tid, eller også sagde han at han syntes det var et udnerligt begreb, det med tidsspilde, idéen var ihvertfald den samme.(Og: Hey Martin, jeg vil have sådan en fancy tegning af mig selv, som den du har!)

Martin sagde ...

Jeg er enig med Laugesen. Jeg har fx. lige set Real Madrid tabe 1-6. Det var ikke spild af tid. Tror jeg.