24.4.04

Jeg tvivler lidt på om det overhovedet kan give meget mening at diskutere poesiens forhold til politikken eller til samfundet eller historien med kinesiske digtere, hvis sprog og forhold er så anderledes som de er? Man kan diskutere forfatternes forhold selvfølgelig, deres personlige omstændigheder og vanskeligheder. Det kan man jo sådan set gøre med hvem som helst (selv bureaukrater), men hvis man ikke kan få fat i den måde det faktisk griber fat i teksterne selv på (og evt. den måde teksterne omvendt griber fat i omgivelserne på), hvor interessant er det mon så? Ikke så fantastisk interessant hvis man skal tro dagens seminar på KUA. Det var sådan set sjovt nok at høre digterne fortælle i meget generelle vendinger om hvad der er sket og sker i Kina i de seneste år og at få en fornemmelse af hvor frontlinierne går.