1.11.03

René om Claus (Beck) Nielsen:
Forholdet mellem Claus Beck-Nielsen og Claus Nielsen bliver gradvist mere og mere speget, mindre og mindre klart afgrænset. ’Hvem af de to var den egentlige, den oprindelige? Og hvem var rollen?’ som der står et sted. Sidstnævnte er ikke bare en fiktion, men så at sige indeholdt i førstnævnte. Ja, det viser sig faktisk i en morsom genlæsning af Claus Beck-Nielsens forfatterskab, at Claus Nielsen fra begyndelsen har været opsat på at overtage førstnævnte, som hele tiden blot har været tænkt som en midlertidig eksistens ...