2.11.03

Et kort referat af jeg/jag-seminaret i maj:
Først var der et forfattermøde med Kirsten Hammann som ikke har så meget at sige om andet end sig selv og sine bøger og hvordan hun skrev dem.
Så er der oplæg af de to digtere Mikkel Thykier og Fredrik Nyberg. Dem skulle jeg ikke transskribere, så jeg hørte dem kun hurtigt igennem. Nybergs lød såmænd spændende nok. Den efterfølgende diskussion var noget ufokuseret.
Efter det var det Astrid Trotzig og Geir Follevågs tur til at fortælle om deres respektive selvbiografier, som ligesom diskussionen bar præg af at de er adopterede børn fra Asien.
Derefter oplæsning af norske Erlend Loes bøger og snak om ham. En stor del af optagelsen er det umuligt at høre. Men der er en del snak om halvfemsergenerationen og ironi kontra anti-ironi.
Så var det det blev Stig Larssons tur til at snakke om sig selv og litteraturen og om hvorfor Sverige har flere store forfattere pr. indbygger end noget andet land i verden. Og senere om hvorfor Gud har bestemt at menneskets alder ikke må overstige 120 år.
Til sidst forsøger Jon Helt Haarder at samle op på det hele med en sociologisk forklaringsmodel, der skal forklare hvorfor en biografisk orienteret læse- og skrivemåde er på vej tilbage.