27.7.03

læser Fahlström
...Der tales om vor tids længsel efter faste normer. Det er klart: Når vi er blevet trætte af faste versemål, regelbundne metrer og endelig osse af rim, så må vi finde på noget andet, der kan give digtet en helhedsvirkning. For tiden tenderer det sammenbindende element mod at være indholdet, både det beskrevne og dettes idéindhold. Men bedst er det hvis form og indhold virjer som en helhed...

Ingen kommentarer: