6.5.03

Jeg har en stak b�ger foran mig. Jeg er interesseret i hvordan de hver for sig forklarer hvad en metafor er:
�Metafor kan defineres som en substitution der p� basis af en semantisk �kvivalens (lighed) erstatter et element med et andet. Elementet er som regel et ord, men det kan ogs� v�re et st�rre led hvor der s� vil v�re et kerneord, der er b�rer af metaforen. Det er derfor metaforen regnes til troperne der fungerer p� ordniveau.�
�Overf�rt, billedligt udtryk eller ord... Den beror i reglen p� en sammenligning, men kan ogs� fremh�ve en enkelt egenskab eller personificere begrebet uden omvejen over en sammenligning. Det metaforiske udtryk indledes ikke med et sammenlignende ord, det s�ttes ikke ved siden af, men i stedet for den egentlige forestilling.�
�The metaphor is an implicit rather that explicit comparison. It does not use the words �like� or �as� in its construction.�
�En metafor kan derfor defineres som en billedlig omskrivning der skal tolkes ud fra den tekstsammenh�ng, som den indg�r i.�
�Metafor vil sige at et udtryk tages ud af sin normale sammenh�ng og bruges i en anden, uventet sammenh�ng eller sammens�tning. Den forbinder en bogstavelig med en ikke-bogstavelig mening.�
Billedligt udtryk, hvor man erstatter selve sagen med et billede.

Ordet �billede� g�r igen i tre af dem og er i hvert fald selv metaforisk, hvilket vel om ikke andet antyder, at metaforiciteten er et temmeligt grundl�ggende tr�k ved sproget? Den syntaktiske konstruktion dukker osse op i to af dem, hvad det s� end har med et tilsyneladende semantisk begreb at g�re? Lad os holde os til det etymologiske for et �jeblik, at noget (et ord (kerneord), et element, et udtryk, et udtryks betydning, en bogstavelig mening?) f�res over til (eller p�) noget andet.

Jeg kunne godt t�nke mig at indf�re begrebet parafor, som betyder �g� forbi� (overf�rt at v�re afsindig) og kunne t�nkes at betegne to udtryk (ord, elementer...), der i stedet for at f�res sammen i et �billede� (hvad det s� end er) s� at sige rammer forbi hinanden og ikke m�des. Er en s�dan figur mulig?
Lad os eksperimentere. Tag en tilf�ldig metafor, to ting der f�res sammen, lys og �ble f.eks. - �blets lys. Det giver ikke umiddelbart megen mening, men lys er jo alts� et ord med n�sten uanede metaforiske muligheder (jeg har selv skrevet om k�dets lys). Lys kan metaforisk tilf�re en n�rmest hvilken som helst genstand en f�lelse af noget godt. �Jeg tager en bid af �blets lys.� Det kunne Schade n�sten have skrevet! Lys er s�dan et begreb at n�r andre udtryk kommer forbi det p� gaden, s� kan de n�sten ikke bare g� forbi. De drages mod det.
Det samme g�lder ikke for ... fx. radiator. Det er ellers et udm�rket ord (Rah - di - aa - t�r), men det har ikke samme udstr�ling (s� at sige). ��blets radiator.� Man fors�ger at finde den semantiske �kvivalens, fors�ger at finde ligheden p� et visuelt, p� et taktilt, p� et socialt, p� et filosofisk plan. Det lykkes ikke rigtigt. Hvad g�r en radiator - den udspyr varme (den HAR faktisk udstr�ling!!). Man kan forestille sig et �ble der har ligget i solen, man samler det op. �I min h�nd holder jeg �blets radiator.� Jo det g�r an, men kun hvis man allerede har f�et forklaret situationen, for �bler er jo normalt ikke varme. (�Radiatorens �ble� er endnu v�rre!)
S� umiddelbart er paraforen bare en metafor som ikke virker, en lighed der ikke er der, et billede der ikke bliver til noget.

Men jeg kunne osse godt t�nke mig at indf�re begrebet patafor, som vel n�rmest betyder �at ramle sammen�. Findes der udtryk som ganske enkelt ikke kan g� forbi hinanden p� gaden uden at det kommer til ballade? Man kan t�nke p� mods�tninger - oxymoroner og paradokser. �M�rkets lys� fx. Nu er folk jo meget glade for at bruge paradokser og en og anden skulle nok kunne f� det til at give mening. Man kan ogs� t�nke p� udtryk der ligger s� t�t op ad hinanden, at de (ret paradoksalt!) ikke har nogen semantisk �kvivalens af betydning. ��blets p�re.� Hvad i al verden kan det dog t�nkes at betyde. Er det en patafor eller bare en parafor?

Ingen kommentarer: