11.4.03

At tale om "smagsdommere" er allerede at have accepteret, at det p�g�ldende sp�rgsm�l KUN er et sp�rgsm�l om smag. Det er derfor ikke blot problemet (med smagsdommerne), at de p�ber�ber sig en ekspertise - de g�r det endvidere p� et omr�de, hvor ekspertise ikke er mulig.
Framing matters!

Ingen kommentarer: