21.9.11

"Folket" er ofte den abstraktion man tyr til, når man vil demonstrere sin glæde over at ikke alle er lige så kloge som en selv.

Ingen kommentarer: