9.11.09

Altings a


vand     af     af     bar     drak     alt     fra     af     at     af     da     af     at     kan     plads     af     halvt 
    af     talt     af     hans     varm     Alt     af     vand     kan     tak     af     dag     dag     kan     man    
 gangs     kan     at     man     alfa     skal     dag     har     ja     af     har     at     kaj     kan     skal     af 
    plads     fra     af     af     langt     langt     man     kan     man     man     kan     sag     satans     stand 
    Al     man     har     at     var     af     rask     bag     af     fra     da     af     fra     man     af     fra     man
     har     man     af     af     sand     fra     han     hans     af     af     at     man     kan     hav     man     
man     af     arts     af     at     fra     gang     har     af     fra     at     at     man     at     man     af     at    
 langt     har     svagt     at     man     man     at     man     af     klart     at     kan     fra     hav     at     da
     Af     man     fra     fra     skal     af     at     langt     hvad     da     at     adgang     skal     svar     at   
  har     af     da     har     skabt     af     alt     alt     Han     at     skal     at     var     da     Adam     var    
 han     at     stand     at     at     navn     hans     halvt     Halvt     af     ham     garn     har     da     hvad 
    af     har     sad     svagt     af     klar     af     palads     af     svar     ham     har     skal     nat     vand
     mark     fra     akt     at     at     fra     af     mands     at     kan     Aha     da     har     har     af     skal
     har     har     mandala     fra     af     af     af     af     af     var     at     var     rand     af     kan     man 
    sagt     a     man     skal     dag     nat     af     at     af     at     var     man     var     var     man     man
     har     man     man     af     har     kan     alt     kan     af     at     var     at     at     af     at     at    
 kald     at     har     at     sag     lad     da     af     kan     af     af     at     at     fra     a     kan     at     at 
    at     var     sang     kan     man     at     kan     man     har     Wang     sagt     At     at     af     at     
Alt     vand     har     vand     af     fra     man     man     kan     hvad     angst     man     af     har     var
     var     var     at     at     af     at     da     da     at     Man     fra     at     han     at     skak     af     nat 
    var     Wang     han     an     Han     han     kan     at     af     Han     at     Han     at     han     hans   
  fra     kan     han     han     Langt     han     han     har     hans     ham     han     ham     han     han    
 Halvt     da     han     hvad     han     han     af     ad     at     alt     skal     hans     vand     at     kan     
kan     samt     dag     langt     fra     langt     fra     han     af     Han     han     svar     Han     ham    
 af     bag     af     fra     af     Hvad     at     al     han     smag     af     han     var     as     all     kan     
sad     at     drak     nat     Hvad     At     kan     hvad     var     var     nat     var     af     at     at     af  
   at     var     man     at     Lars     Ja     da     fald     af     tabt     at     at     at     plads     at     at     
alt     fra     var     at     Hav     fra     at     fladt     af     hat     fra     skal     at     har     har     haft     
af     fra     har     sat


(monovokal analyse af .det stof alting er gjort af.)

Ingen kommentarer: