6.9.07

Audiaturkataloget er ... ikke ... blevet offentliggjort. Men indholdet er. Jeg er med i det, så jeg skal nok spare på superlativerne. Og komparativerne med for den sags skyld. Ja selv positiverne, vil jeg spare på. Men hold da op.

Ingen kommentarer: