27.10.05

Seks milliarder svenske sonetter.

Ingen kommentarer: