3.9.05

Niende kapitel.
Jeg gør mig al mulig umage for at være tør.