18.9.04

60 sekunder.
En interessant og nådesløs opgave. På 60 sekunder har man ikke andet at falde tilbage på end sine egne klicheer og rygmarvsreaktioner. Det gør de så. Laugesen, med den arketypiske Laugesensætning "Sådan har det altid været". Tafdrup med sne og tid. Henrik Have med en monumental skrivemaskine. Stochholm med "Digtet er alt". Flere af den slags små ting tak! (filmen, ikke digtene)

Ingen kommentarer: