17.11.03

Jeg har fortvivlet forsøgt at oversætte eller bare forstå Alfred Jarrys famøse definition:
DEFINITON : La pataphysique est la science des solutions imaginaires, qui accorde symboliquement aux linéaments les propriétés des objets décrits par leur virtualité.
En engelsk udgave af den lyder:
DEFINITION. Pataphysics is the science of imaginary solutions, which symbolically attributes the properties of objects, described by their virtuality, to their lineaments
men jeg har mistanke om, at det måske også er manglende forståelse, som gør, at linéaments bliver til lineaments og (især) at virtualité bliver til virtuality. Sidstnævnte er et ord der slet ikke kan have samme betydning i 2003 som i 1908 eller hvornår det nu var Jarry skrev Gestes & Opinions du Docteur Faustroll, pataphysicien. Min ordbog siger, at virtualité betyder virkeevne, virkekraft, virkning, og det passer meget godt med, hvad jeg i hvert fald forestiller mig - objekter beskrevet ikke via deres essens eller substans, men via deres indflydelse på omgivelserne. Linéaments har ordbogen flg. forslag til: træk, linie (i ansigtet), omrids, mens min (mere grundige) engelske ordbog for lineaments har (ansigts)træk, omrids og hovedtræk, karakteristika. De egenskaber som giver objektet dets form med andre ord. Mit forslag:
DEFINITON : Patafysikken er videnskaben om fantasifulde løsninger, der symbolsk tilskriver genstande, som beskrives via deres virkeevne, deres karakteristiske egenskaber.