6.7.03

Hvad er det digterne vil?
Have en plads i geniernes panteon?
Og ellers?

Ingen kommentarer: